Cookies- og Privatlivspolitik

Dataansvarlig:

Marie Petersen

Havnen, 3730 Nexø

CVR: 42869686

Hvad er Cookies?

En cookie er en lille tekst fil, der sendes sammen med sider på webstedet, og som er gemt i din browser på din computer eller enhed. Informationen i cookien kan blive sendt til vores eller relevante tredjeparts servere, når du besøger siden igen.

Hvordan sletter eller blokerer jeg for Cookies?

Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox browser
Google Chrome browser
Opera browser
Safari browser

Hvilke cookies benytter hjemmesiden sig af?

Denne hjemmeside benytter sig på nuværende tidspunkt ikke af cookies. Dog bliver der på hjemmesiden linket til Instagram og Google Maps, hvorfra henholdsvis Meta Inc. (Instagram) og Google kan benytte sig af cookies.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.

Relevante personoplysninger, såsom navn og telefonnummer, gemmes ved bestilling af mad eller andre henvendelser til forretningen. Andre personoplysninger der frivilligt deles i forbindelse med f.eks. jobansøgninger, bliver ligeledes gemt og opbevaret på forsvarlig vis, og vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos denne virksomhed, skal du rette henvendelse på mariesmad@outlook.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere og/eller telefoner med begrænset adgang (pin-kode/password), som er placeret i kontrollerede faciliteter.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondataloves § 58, stk. 1.